דלג לתוכןדלג לפוטר

התנגדות לצוואה

התייעצו עם צוות עורכי דין ותיקים ומנוסים בתחום!

לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם

  התנגדות לצוואה מוגשת כאשר עולה חשש כי הצוואה שהוגשה למימוש ופורסמה תחת "בקשה לצו קיום צוואה" אינה תקינה. הסיבות להגשת התנגדות לצוואה יכולות להיות רבות החל מפקפוק בהיותה של צוואה זו הצוואה האחרונה שכתב המנוח ועד לחשש כי היא נכתבה מתוך לחץ. במאמר זה נדבר בהרחבה על הדרכים להגיש התנגדות לצוואה בהליך המכונה התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

  מהם השלבים להגשת התנגדות לצוואה?

  בדומה להליכים ביורוקרטיים רבים גם לתהליך התנגדות לצוואה ישנם מספר שלבים. בתחילה, חשוב להיוועץ בעו"ד צוואות ולבחון האם באמת יש עילה להגשת התנגדות לצוואה והאם יש סיכוי שהיא תתקבל? בשלב זה חשוב להציג בצורה שקופה את כל הנתונים שיש בידכם הנוגעים לאנשים שהיו לצד המנוח בעת שכתב את הצוואה הזו או צוואה מאוחרת יותר, את התנאים המנטליים בהם נכתבה וכן עדויות מאנשים שיודעים מי המנוח היה רוצה שיהיו יורשיו האמיתיים?
  לאחר שנועצתם בעורך דין הוא יסייע בניסוח ההתנגדות. קיימת חשיבות מאד גבוהה לזמנים בתחום זה שכן הזמן המוענק בדרך כלל ליורשים להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה הוא ארבעה עשר ימים מיום שפורסמה הבקשה לצו ירושה בעיתונות וכן ברשומות. חשוב לדעת כי כיום, למרות שאנו בעידן האינטרנט, בקשות אלה עדיין מפורסמות בעיתונות הכתובה משתי סיבות: על מנת שניתן יהיה להוכיח ללא כל צל של ספק באיזה תאריך פורסמה הגשת הבקשה וכן על מנת לאפשר גישה להודעה זו גם לפלח האוכלוסייה שאינו משתמש ברשת האינטרנט. במקרה שאתם מאחרים ומעוניינים להגיש את הבקשה לאחר תום ארבעה עשר הימים יש לקבל אישור מבית המשפט או מרשם הצוואות להגיש התנגדות לצוואה.
  לבקשה יש לצרף את נושא ההתנגדות, נימוקים ומסמכים היכולים להוכיח את טענותיכם. לאחר מכן, עורך הדין שלכם יבקש להכין תצהיר ויאמת אותו בחתימתו הכולל את כל העובדות שציינתם בנימוקים והעובדות שצוינו בכתב התנגדות לצוואה.

  השלב הבא הוא תשלום של האגרה להגשת התנגדות לצוואה. אגרה זו עומדת נכון להיום (יולי 2019) על סך של 970 שקלים. בנוסף, תדרשו כמובן להוסיף את שכר טרחת עורך הדין החותם על ההצהרה ומגיש עבורכם את הבקשה.
  לאחר מכן תדרשו לחתום על טופס ייפוי כח לעורך הדין המייצג אתכם בהתנגדות וממלא עבורכם טופס המכונה "פתיחת הליך". הטופס מוגש ללשכת "הרשם לענייני ירושה" במספר עותקים (בהתאם למספר היורשים בצוואה לה אתם מתנגדים וכן היורשים הטוענים כי צוואה זו אינה תקפה). עותק נוסף מוגש לבית המשפט.
  הדיון עצמו על ביטוח הצוואה והתייחסות לצוואה מאוחרת ממנה או להחלטה מי יהיו יורשי המנוח? וכיצד יחולק רכושו בין היורשים? אינו מתבצע אצל הרשם לענייני ירושה אלא בבית המשפט לענייני משפחה. חשוב לדעת כי תהליך זה כמובן מעכב את חלוקת הרכוש עד שיתבררו טענות כל הצדדים ובית המשפט יגיע לפסיקה בעקבות התנגדות לצוואה. כמו כן, יתכן שהבקשה לא תתקבל והצוואה שהוגשה תוכרז כתקפה. ניתן לערער על החלטה זו לערכאות גבוהות יותר אך ללא הוכחות מוצקות יהיה לכם קשה  לזכות לשינוי הצוואה שהתבקש בתהליך זה של התנגדות לצוואה.

  התנגדות לצוואה: אילו סיבות יכולות להיות לביטול צוואה שהוגשה לרשם לענייני ירושה?

  קיימות מספר סיבות נפוצות בעטיין ניתן להגיש התנגדות לצוואה. אחת מהסיבות הנפוצות ביותר היא טענה כי קיימת צוואה מאוחרת יותר שהשאיר אחריו המנוח. היות ולא תמיד הצוואות הנכתבות במשך השנים מוגשות ללשכת הרשם לענייני ירושה יתכן ואחד מבני משפחתו של המנוח, מחבריו או מהאנשים שהיו עמו בקשר לאחר מותו מחזיקים בידם צוואה שנחתמה בנוכחות שני עדים והיא הצוואה התקפה.
  מקרה נוסף המוביל לתחילת תהליך התנגדות לצוואה הוא מקרה הפוך. הצוואה המוכרת למשפחת הנפטר והתקפה מוחלפת בצוואה בה הוא מוריש את רכושו לאדם זר שבקושי הכיר. מקרה שהגיע לאחרונה לכותלי בית המשפט עוסק בנפטר שהוריש את רכושו למטפלת (נרחיב על מקרה זה בהמשך). במקרה זה יתכן ותוגש התנגדות לצוואה משום שההחלטה לכתוב צוואה לטובת המטפלת הייתה עשויה להיות כחלק מלחץ שהופעל על הקשיש הזקוק לטיפול או שנכתבה בתקופה שמוחו לא היה צלול.

  נושא זה מוביל אותנו לסיבה הנפוצה השלישית להגשת התנגדות לצוואה. על אדם שכותב את הצוואה להיות כשיר מנטלית לכתבה. אם הוא סובל מאלצהיימר או דמנציה חריפה יתכן והצוואה שכתב לא תאושר על ידי בית המשפט. צוואה זו עשויה להיכתב תחת לחץ או איום ומבלי שכותב הצוואה יכול לשנותה לאחר מכן עקב מצבו הפיזי, המנטלי או הנפשי. תהליך זה מוכר בבית המשפט כצוואה שנכתבה תחת "השפעה בלתי הוגנת" ומהווה עילה חזקה להגשת התנגדות לצוואה.
  הסיבה הנפוצה האחרונה שנציין להגשת התנגדות לצוואה היא האנשים שהיו עדים לחתימה על הצוואה או השתתפו בעשייתה. על פי החוק הצוואה צריכה להיחתם בנוכחות של שני אנשים לפחות ("צוואה בעדים") שאינם "נהנים" – יורשים. כמו כן, ניתן לכתוב את הצוואה בנוכחות של עו"ד צד שלישי שאינו קשור למשפחתו או מכר של הנהנים. אם אחד מאנשים שאמורים לרשת חלק מרכושו של הנפטר נמצאים לצדו ועדים לחתימה על הצוואה היא עשויה להיפסל. במקרה זה ניתן להגיש התנגדות לצוואה ובית המשפט עשוי להחליט על חלוקת הרכוש על פי חוק הירושה או על פי נתונים אחרים המגיעים אליו ומעידים על כוונה שונה מהמצוין בצוואה לחלוקת הרכוש.

  דוגמה לפסק דין עדכני בנושא התנגדות לצוואה

  לאחרונה, הגיע לכותלי בית המשפט מקרה שבו עובדת המטפלת בקשישים, נרשמה כיורשת דירת מגורים בצוואה. ילדיו של הקשיש טענו כי הצוואה נכתבה בלחץ ואף הוכיחו כי אותה מטפלת הונתה קשישים נוספים ושכנעה אותם לרשום צוואות המשאירות לה את רכושם. במקרה זה בית המשפט ביטל את הצוואה וקבע כי הרכוש יחולק לצאצאיו של הנפטר. במקרה אחר[1], לעומת זאת, הגיעה בקשת התנגדות לצוואה על ידי שני אחיינים שדודם הוריש את הונו למנקה בביתו.
  בבחינת מצבו הקוגניטיבי נטען כי יש 50% סברה כי מצבו הקוגניטיבי של אותו הקשיש היה תקין כאשר ערך את הצוואה. בנוסף, שני האחיינים העידו כי לא מינו אפוטרופוס לקשיש משום שסברו כי המנקה מטפלת בו ובביתו במסירות. בית המשפט קבע כי ניתן לשער כי אותו אדם היה קרוב למנקה יותר מאשר לשני האחיינים ופסק בעתירת התנגדות לצוואה זו כי הרכוש יישאר בידיה של המנקה על פי הצוואה המקורית.

  התנגדות לצוואה

  כיצד ניתן לכתוב צוואה שלא תוביל לתהליך התנגדות לצוואה?

  שאלה נפוצה שמגיעה לעורכי דין העוסקים בתחום כתיבת צוואות היא כיצד ניתן לכתוב צוואה סופית שלא תוביל לתהליך התנגדות לצוואה ורצונכם לדרך חלוקת הרכוש לאחר מותכם לא יתממש. הדרך הטובה ביותר היא לערוך את הצוואה בצורה מקצועית בסיוע עורך דין מנוסה ואף לצלם בווידיאו את בקשתכם על מנת להוכיח כי מצבכם הקוגניטיבי תקין. כמו כן, כדי למנוע התנגדות לצוואה ודאו כי היורשים אינם נמצאים בחדר בזמן הניסוח והחתימה על צוואה זו.

  לסיכום, תהליך התנגדות לצוואה תלוי במידה רבה בתנאים שבהם נכתבה. אם אתם חושבים כי הצוואה שנמצאת בידי הרשם לענייני ירושה אינה עדכנית, מומלץ לבדוק את סיכוייכם עם עו"ד לענייני ירושה בהגשת התנגדות לצוואה. כדי להגיש התנגדות לצוואה בצורה מקצועית ולהגדיל את הסבירות שהבקשה תתקבל הוסיפו הוכחות רבות ככל הניתן. אם יש בידיכם מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הקוגניטיבי של הנפטר או צילומי וידיאו המעידים על תחושה של לחץ ואי נוחות לצד הנהנה בצוואה נדון בקשת התנגדות לצוואה הדבר יסייע רבות בשינוי התוכן הכתוב בה בבית המשפט.

  [1]  ת"ע 57331-01-11

  התייעצו עם צוות עורכי דין ותיקים ומנוסים בתחום!

  לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו פרטים
  ונחזור אליכם בהקדם

   תחומי עיסוק נוספים:

   ניתן להגיע לפגישת ייעוץ שבה נבחן את המצב הקיים,
   תקבל/י תשובות והסברים לכל השאלות שלך ופתרון או המלצה מה כדאי לעשות.

   לייעוץ ראשוני התקשר/י  עכשיו: 077-3487178

   או מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

    צור קשר דילוג לתוכן