לייעוץ ראשוני התקשרו - משרד: 077-3487178 | נייד: 054-5487178
בחרו עמוד

הסכם ממון

הסכם ממון נועד להסדיר את האופן שבו תיערך חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג, בעת פרידה או גירושין. בניגוד להסכמים אחרים, הסכם ממון הוא מעין "הסכם מגירה". כלומר, בני הזוג חותמים עליו בשלב מסוים בחייהם ולמעשה "שוכחים" ממנו. עם זאת, ביום "פקודה", דהיינו: גירושין או פרידה, הסכם הממון הוא אשר ינחה את בני הזוג ויתווה את דרכם. לכן, נשאלות השאלות: מהו הסכם ממון? האם כדאי לחתום על הסכם ממון? מה הדין במקרה שבו בני זוג לא חותמים על הסכם ממון? כיצד מאשרים הסכם ממון ומעניקים לו תוקף משפטי-חוקי?

מאחר והסכם ממון מעלה שאלות רבות, מצאנו לנכון לחבר את המאמר המקיף שלהלן, שבו נסביר בפירוט מהם הסכמי ממון. כל זאת, לנוחיות הגולשים\ות, כדלקמן:

מה כולל הליך גירושין?

ענייני חלוקת רכוש בין בני זוג, הם רק חלק אחד מהליך אחד כולל, המכונה "הליך גירושין". במסגרת הליך הגירושין, נערכת הפרדה בין בני הזוג בכל תחומי החיים, החל בגירושין עצמם ועד להסדרת סוגיית משמורת הילדים המשותפים של בני הזוג. מאמר זה יעסוק בסוגיית הסכמי הממון, שהיא חלק מדיני חלוקת הרכוש בין בני זוג. על מנת שנוכל להבין את התמונה הכוללת, נסביר תחילה מהו הליך הגירושין, מה הוא כולל ולאחר מכן נסביר ונסקור את הדין באשר לחלוקת רכוש בין בני זוג. לבסוף נעסוק בהרחבה בסוגיית "הסכמי ממון".

הליך גירושין כולל את סוגיית הגירושין עצמם ואת סוגיית משמורת הילדים וסוגיית המזונות. גירושין במדינת ישראל נערכים על פי הדין הדתי אשר חל על בני הזוג. כלומר, חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953 קובע, כי נישואין וגירושין במדינת ישראל ייערכו על פי דין תורה. דהיינו, בני זוג יהודים המבקשים להתגרש, צריכים להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני. בין היתר, עליהם להגיש תביעה משפטית לכל דבר ועניין, שבמסגרתה יפרטו את העובדות הרלוונטיות לגירושין. בנוסף, יהיה עליהם להוכיח את קיומה של עילת גירושין מבין העילות המוכרות בדין הדתי-עברי (לדוגמא: בגידה, מום גופני, סירוב לקיים יחסי מין וכו'). תביעת הגירושין תתברר בפני בית הדין הרבני בפני שלושה דיינים רבנים.

לחלופין, תביעת גירושין יכולה להיערך גם בהסכמת בני הזוג, בהסכם גירושין אשר כולל הסכמה לגירושין. במקרה כזה, על בני הזוג להגיש תביעה לגירושין בהסכמה, בפני בית הדין הרבני. במקרים כאלו, הליך הגירושין יהיה מהיר יותר מאשר הליך גירושין הנערך ללא הסכמה.

חלוקת רכוש בין בני זוג – הלכה ולמעשה:

הסכם ממון הוא חלק מתחום רחב יותר של דיני חלוקת רכוש בין בני זוג. תחום זה מוסדר בחוק הנקרא "חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973" (להלן: "חוק יחסי ממון"). בני זוג נשואים או בני זוג החיים יחדיו בצוותא ומקיימים משק בית משותף, בדרך כלל צוברים במהלך החיים המשותפים מגוון רחב של רכוש משותף, בין אם מדובר בדירת מגורים, דירות להשקעה, קופות גמל, חסכונות, רכוש יקר ערך, רכבים המשמשים את בני הזוג ועוד. במידה ובני הזוג חיים יחדיו, הרי ששאלת השייכות והחלוקה של אותו רכוש משותף, אינה רלוונטית. עם זאת, כאשר בני זוג מבקשים להיפרד או להתגרש, השאלה כיצד תיערך חלוקת הרכוש המשותף, היא שאלה מהותית אשר לא פעם מביאה בני זוג בהליך גירושין, לקיים הליך משפטי ארוך ומורכב בנידון.

למעשה, חוק יחסי ממון קובע "ברירת מחדל" חוקית, במקרה של בני זוג המבקשים להתגרש ולחלק את הרכוש המשותף שאותו צברו במהלך חיי הנישואין. ברירת המחדל החוקית בחוק יחסי ממון, נקראת "הסדר איזון המשאבים". כך גם בהיעדר הסכם ממון, כפי שנרחיב בהמשך. הסדר איזון המשאבים קובע, כי בעת פרידה או סיום נישואין, תיערך חלוקת רכוש שווה בין בני זוג, כאשר בהתאם להוראות חוק יחסי ממון, יש לקחת בחשבון את "כלל הרכוש המשותף" של בני הזוג. ההגדרה למונח "כלל הרכוש המשותף" חלה גם על קופות גמל, חסכונות, פנסיה שנחסכה ע"י כל אחד מבני הזוג, פיצויי פרישה ועוד. מכאן, שבעת גירושין, חלוקת הרכוש בין בני הזוג היא חלוקה שווה.

עם זאת, לכל כלל יש חריג. כך שגם להסדר איזון המשאבים קיימים שני חריגים. החריג הראשון הוא קיומו של הסכם ממון בין בני זוג, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש המשותף באופן שונה. על כך, כאמור, נדון בהמשך. החריג השני מתייחס לסוגי רכוש, שאינם נכללים במסגרת הסדר איזון המשאבים. נסביר: במסגרת הסדר איזון המשאבים, מחלקים את כלל הרכוש המשותף של בני הזוג. עם זאת, החריג בחוק יחסי ממון מגדיר מספר סוגי רכוש, שלא יילקחו בחשבון במסגרת ההסדר. מדובר ברכוש שלהלן: קצבת נכות או אלמנות שמשולמת לאחד מבני הזוג, רכוש שאחד מבני הזוג קיבל בירושה, רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין או חיי הזוגיות וקצבת זקנה שכל אחד מבני הזוג מקבל מהביטוח הלאומי. הרכוש המוזכר לא יילקח בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים.

הסכם ממון – הלכה למעשה:

כאמור, ברירת המחדל בהתאם לחוק יחסי ממון, היא כי הרכוש המשותף של בני הזוג מתחלק ביניהם באופן שווה, בהתאם להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק. כאמור, החריג האחד להסדר איזון המשאבים בא לידי ביטוי במספר סוגי רכוש, שלא יילקחו בחשבון במסגרת ההסדר. החריג השני הוא הסכם ממון.

הסכם ממון הוא הסכם בין בני הזוג, אשר תכליתו היא לערוך חלוקת רכוש שונה, בהתאם לרצונם של בני הזוג. מדובר בחוזה לכל דבר ועניין. אם ברצונם של בני הזוג לערוך חלוקה שונה מההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון, הם יכולים לעשות כן. הסכם ממון הוא הסכם אשר ניתן לחתום עליו עוד לפני הנישואין. מאידך, מדובר בהסכם שעליו יכולים בני הזוג לחתום במהלך חיי הנישואין. סעיף 1 לחוק יחסי ממון מגדיר הסכם ממון כדלקמן: "הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון) ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב".

למעשה, הסכם ממון הוא הסכם מאוד מיוחד. מדובר בהסכם שבני זוג יכולים לחתום עליו, אך לא בהכרח לממש אותו. מצד שני, מדובר בהסכם בעל השלכות מהותיות, שגם אם ימומש, הוא עשוי להתממש שנים רבות לאחר חתימתו. יתר על כן, מדובר בהסכם מיוחד, משום שבניגוד להסכמים או חוזים אחרים, הסכם ממון צריך להיות מאושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה (או בית דין דתי), במידה והוא נחתם ע"י בני זוג נשואים. הכלל בהתאם לחוק יחסי ממון, הוא: שופט בבית המשפט לענייני משפחה לא יאשר את הסכם ממון, אלא אם התרשם כי בני הזוג מבינים את תוכנו של ההסכם וגם את השלכותיו העתידיות.

נעיר כי לא פעם אנו נשאלים ע"י לקוחות, האם כדאי לחתום על הסכם ממון. על כך אנו יכולים להשיב כדלקמן: להסכם ממון יש יתרונות רבים. מאידך, להסכם ממון יש גם מספר חסרונות, שכדאי לשים לב אליהם. אך באשר לשאלה האם כדאי לחתום על הסכם ממון, אנו סבורים כי מדובר בפעולה נכונה, אך כל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו ובהתאם לאינטרסים של הלקוחות, המבקשים את עריכת הסכם הממון. להלן, נציג את היתרונות והחסרונות הנלווים להסכם ממון:

מהם היתרונות בחתימה על הסכם ממון:

יצירת וודאות: הסכם ממון הוא סוג של "הסכם מגירה". בני זוג יכולים לחתום על הסכם ממון ואחר כך לשכוח ממנו. היה ובני הזוג מגיעים לידי פרידה וגירושין, הסכם ממון עשוי ליצור וודאות לטובת שני בני הזוג. מרגע החתימה על ההסכם, יודעים בני הזוג מה תהיינה זכויותיהם בנכסים המשותפים. הם יודעים כי לא אמורה להתקיים מחלוקת, משום שכלל נושא הרכוש הוסדר כבר במסגרת הסכם הממון. ליצירת הוודאות, יש גם אלמנט כלכלי: בני הזוג יכולים להיות "רגועים", מכיוון שמבחינה כלכלית הם יודעים בדיוק מה תהיינה זכויותיהם במקרה גירושין.

מנגנון יעיל לפתרון מחלוקות: אם בני זוג לא חותמים על הסכם ממון, אזי יחול עליהם משטר הרכוש הקבוע בחוק יחסי ממון. אך גם במקרים כאלו עשויות לעלות מחלוקות בנוגע לסוגים מסוימים של רכוש וכן באשר לרכוש משותף ואופן המימוש שלו. שאלתנו היא: בעבור מה? הרי אם אפשר לחתום על הסכם ממון ובמסגרתו להסדיר את מנגנון פתרון הסכסוך (דהיינו: לקבוע מה יהיה הדין באשר לכל סוג של רכוש), אז מדוע לא לעשות כן? למעשה, חתימה על הסכם ממון, פותרת מראש סכסוך אפשרי-עתידי. כך יכולים בני הזוג לחסוך בעלויות כספיות ובהליכים משפטיים, במקרה של גירושין.

מהם החסרונות בחתימה על הסכם ממון?

פגיעה באמון בין בני הזוג: זוגות רבים טוענים, כי חתימה על הסכם ממון מעידה על חוסר אמון בסיסי ביניהם. אנו לא נתעלם מהטענה הזו, משום שמדובר בטענה כבדת משקל. אכן, לעיתים אנשים חותמים על הסכם ממון, מפאת החשש שמא בעת פרידה או גירושין, הם ייאלצו להיפרד מרכוש אשר שייך להם או לחלוק ברכוש עם בן הזוג. מאידך, הסכם ממון הוא הסכם שעצם החתימה עליו מעידה על תפיסת מציאות בוגרת. היום אנו אוהבים ומאושרים, אך אף פעם לא יודעים מה יוליד העתיד. לכן, חתימה על הסכם ממון אולי תיצור מעט חוסר אמון בהתחלה, אך בסופו של דבר מדובר בהסכם שנחתם לתכלית ראויה.

הסכם ממון לא תמיד משקף את המציאות: בתור עורכי דין העוסקים בתחום המשפחה, אנו לא פעם נתקלים בסיטואציות שבהן הסכם ממון נחתם ע"י בני זוג שאינם שווים מבחינת היכולת הכלכלית האישית שלהם. כלומר, לא פעם הצורך לחתום על הסכם ממון עולה ע"י צד אחד שהוא חזק יותר כלכלית, מול צד אחר לזוגיות שהוא חלש יותר כלכלית. במקרים כאלו עשוי הסכם הממון לקפח את הצד החלש יותר, משום שההסכם נחתם מלכתחילה לבקשת הצד החזק המבקש להגן על רכושו.

אילו נושאים כדאי לכלול במסגרת הסכם ממון?

בתור עורכי דין משפחה, אנו עוסקים רבות בעריכת הסכמי ממון, ואנו גם מתמחים בהתאמת ההסכמים לצרכי לקוחותינו. מכאן, על סמך ניסיוננו, נציג להלן מספר נושאים שיש להסדיר כמעט בכל הסכם ממון, אך כידוע – אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי. הבה נמחיש כדלקמן:

דירת המגורים וחיסול המשכנתא: ככלל, דירת המגורים היא אולי הנכס המשמעותי ביותר שיש לבני הזוג בעת הפרידה. כמו כן, בחלק ניכר מהמקרים על דירת המגורים רובצת משכנתא. לכן, מדובר בנושא שחשוב מאוד להסדיר במפורש במסגרת הסכם הממון. כלומר: מה יהיה הדין במקרה של פרידה, מי ירכוש את הדירה, או לחלופין האם דירת המגורים תימכר לצד שלישי? האם לבני הזוג תהיה זכות קדימה ברכישת הדירה (בבחינת: "BMBY", קרי: Buy me- buy you). כמו כן, ניתן לקבוע כי ההורה המשמורן ישהה בדירת המגורים עד להגעת הילדים לגיל בגרות, ואז תימכר הדירה. ניתן לקבוע כמובן מנגנונים נוספים. בין היתר, חשוב מאוד לקבוע בכל מנגנון מה יהיה דינה של המשכנתא, כיצד היא תסולק, וכיצד סילוק המשכנתא, ישפיע למשל על תחומי רכוש אחרים. כאמור, כל מקרה ייבחן ויוסדר לגופו.

הסדרה של רכוש שלא כלול במסגרת הסדר איזון המשאבים: כאמור, ישנם סוגי רכוש שלא כלולים במסגרת הסדר איזון המשאבים, כמו לדוגמא דירה שהתקבלה בירושה אצל אחד מבני הזוג, ועוד- כפי שמפורט בהרחבה לעיל. על כן, אנו סבורים שעל מנת למנוע ספק או עוגמת נפש, כדאי לכלול במסגרת הסכם הממון, הוראות בנוגע לרכוש שלא כלול מראש במסגרת הסדר איזון המשאבים. ניתן כמובן לקבוע כי כל רכוש יחולק בין בני הזוג, אך אפשר כמובן להבהיר או להחריג סוגים של רכוש. אנו סבורים שכדאי לכלול הוראה מעין זו, כאמור כדי למנוע אי הבנות בעתיד.

קניין רוחני: כתבתם בעבר שיר או ספר? כתבתם בעבר מחזה? כתבתם בעבר תוכנה ממוחשבת, כאשר על כל האלמנטים הללו אחד מבני הזוג זוכה לתגמולי קניין רוחני? הרי שבמקרים כאלו, כדאי מאוד להסדיר מה יהיה הדין בעת פרידה. ככל שתגמולי הקניין הרוחני משולמים בגין יצירה שנערכה או חוברה במהלך חיי הזוגיות, ברי כי בן או בת הזוג יזכו לזכויות ממוניות בגינה. לכן, כדי לשמור על יצירתכם מחד או מאידך כדי למנוע מחלוקות עתידיות ובוודאי שגם עוגמת נפש, כדאי מאוד לקבוע הסדרים בענייני הקניין הרוחני במסגרת הסכם הממון.

הסדרה של המוניטין העסקי: במהלך חיי הנישואין בני הזוג עתידים להקים עסקים משגשגים ופעילים. הדין הוא כאמור, שבן הזוג יהיה זכאי לזכויות ממוניות במוניטין העסקי של העסק שהקים\מה בן או בת הזוג. מצד אחד, כולנו רוצים לשמור על העסק שלנו, עליו עמלנו חלק ניכר מחיינו, מצד שני גם לבן או בת הזוג, זכויות שיש לשמור ולשמר. לכן, אנו סבורים כי בהנחה ויש לכם עסק שהוקם או עתיד להיות מוקם, או ככל שיש לכם עסק שהוקם לפני הנישואין, כדאי להבהיר או להסדיר את הזכויות בו במסגרת הסכם ממון. כל זאת, בדומה לשאר האלמנטים המוזכרים, כדי למנוע מפח נפש, ומחלוקות אותן היה ניתן לפתור מראש בנקל.

קביעה של סנקציה: הבה ניטול תרחיש דמיוני: אתם עורכים הסכם ממון עם בן זוגכם לפני הנישואין ומאשרים את ההסכם כדין, לימים אתם נישאים, ולאחר מספר שנים של נישואין אתם מתגרשים. במקרה כזה, סביר כי תחזרו להוראות ההסכם על מנת להסדיר נאמנה את סוגיית הרכוש המשותף. נניח כי עשיתם זאת, ונפרדתם לדרכם. אבל, זמן מה לאחר הגירושין, אתם מגלים במקרה לחלוטין שלבן או בת הזוג שלכם היה רכוש רב (בדמות: דירת מגורים מוסתרת או מוסווית על שם של אדם אחר) שהוסתר מכם, הן במהלך עריכת הסכם הממון, ובכלל זה במהלך חיי הנישואין. ברי כי במקרה כזה, קיימת מצד אחד עילה לביטול הסכם הממון (כפי שגם נסביר בהמשך). מצד שני, גם סיטואציה כזו אפשר לפתור בנקל, ומראש, בדמות קביעה של סנקציה כספית מוסכמת מראש במסגרת ההסכם, שתוטל על אחד הצדדים אם יתברר בדיעבד שהוא "רימה" או "הטעה" את הצד השני.

משרד עורכי דין חגית הלוי ושות׳

האם ניתן לבטל הסכם ממון?

התשובה חיובית, אך במשורה. ביטול של הסכם ממון, הוא בדרך כלל ביטול של פסק דין שכבר קיבל אישור של ערכאה משפטית. לכן, ביטול של הסכם ממון הוא דבר מורכב וגם חריג מאוד. על מנת לבטל הסכם ממון, יש להציג ראיות כבדות משקל. לא די בטעות שנובעת מחוסר תשומת לב או חוסר שביעות רצון. יש צורך להוכיח פגם משמעותי ברצון ובהסכם. נעיר, כי ביטול של הסכם ממון הוא נדיר מאוד, למרות שהיו מקרים שבהם בתי משפט הורו על ביטולו.

להלן מקרים שמצדיקים לעיתים ביטול הסכמי ממון:

הטעיה: הסכם ממון שנערך תחת הטעיה, הוא לא הסכם שנחתם מרצון בעצם, וזאת בדומה לכל הסכם בין שני צדדים. כלומר, ככל שצד להסכם ממון מוכיח בדיעבד, באמצעות ראיות מוצקות כי הוא הוטעה במסגרת ההסכם, הרי שאז קיימת אפשרות להגיש בקשה לביטולו של ההסכם.

עושק: הסכם ממון שמותיר צד אחד עם מיעוט ניכר של זכויות ממוניות, תוך שימוש בחוסר ידע או הבנה של הצד השני, הרי שגם אז הסכם הממון לא משקף רצון אמתי של בני הזוג. כך לדוגמא, כאשר הסכם ממון נערך עם צד שלא דובר את השפה או שלא באמת מבין את משמעות ההסכם, ובשים לב לכך שההסכם הוא גם מקפח ברמה קיצונית, הרי שאז עומדת לצד להסכם הממון זכות לעתור לביטולו.

כפייה: הסכם ממון שנערך תוך כפייה של צד אחד, הרי שהוא לא הסכם אמתי, מדובר בהסכם שנערך תוך איום, ולא מכוח רצון אמתי. כפייה יכולה להיערך באמצעים אלימים חלילה, אך כפייה במסגרת דיני החוזים יכולה גם להיות כפייה "איכותית". כלומר, כפייה יכולה להיעשות גם בדרכים מנומסות. כך למשל, הסכם ממון שנערך בשל חשש מובנה שקיים אצל אחד מבני הזוג, או כתוצאה מסחיטה, הוא הסכם שנערך תחת כפייה. במקרים כאלו, גם כן ניתן לעתור לביטול ההסכם.

הערת אזהרה: כפי שתיארנו, ביטול של הסכם ממון הוא איננו עניין של מה בכך, לא כל מקרה או פגיעה קלה בזכות, מקימים בהכרח עילה לביטול ההסכם, וקל וחומר לא בהכרח יביאו לביטולו ע"י בית המשפט. לכן, חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין משפחה במקרים כאלו.

עוד שני נושאים שנבקש להעלות בכל הנוגע לדין החל על הסכמי ממון, הם כדלקמן: עמידה קפדנית על זכות, לא מהווה עילה לביטול ההסכם. כך לדוגמא, כאשר צד אחד מתעקש על זכויותיו ומביא לשיפור בתנאי ההסכם, לא מקימה עילה לביטול ההסכם, אלא בהתקיים עילה מהותית כפי שתואר. סוגיה נוספת, היא סוגיית השיהוי. כאשר אתם סבורים שקופחתם בהסכם הממון, או חלילה שעומדת לכם עילה לביטול ההסכם, ככל שתשתהו בהגשת בקשה לביטול ההסכם, כך בהתאם עילת הביטול העומדת לטובתכם, תיחלש. לכן, חשוב מאוד לפעול ביעילות ובזריזות במקרים כאלו.

לסיכום:

הכלל קובע, כי בהיעדר הסכם ממון, תיערך חלוקת רכוש שווה בין בני הזוג. והיה ובני הזוג מבקשים לחרוג מברירת מחדל זו הקבועה בחוק יחסי ממון, עליהם לערוך הסכם ממון. הסכם ממון הוא חוזה בין בני הזוג, אשר נועד להסדיר ביניהם ובהתאם לרצונם, את אופן חלוקת הרכוש המשותף שלהם, בעת פרידה או גירושין. הסכם ממון נושא בחובו מספר רב של יתרונות, אך גם מספר חסרונות. חשוב לפנות לעו"ד משפחה לקראת חתימה על הסכם ממון. רק ייעוץ משפטי פרטני המותאם לנסיבות ולבני הזוג, יוכל למקסם את הישגיהם.

Call Now Button
צרו קשר עכשיו

לייעוץ עם עורך דין
התקשרו:

077-3487178
054-5487178

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

משרד עורכי דין חגית הלוי ושות'

חגית הלוי ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן