דלג לתוכןדלג לפוטר

צוואה הדדית

התייעצו עם צוות עורכי דין ותיקים ומנוסים בתחום!

לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם

  כאשר אדם נפטר הוא יכול להשאיר מסמך המיועד להנחות את צאצאיו או יורשיו כיצד ירצה שירושתו תחולק. כאשר שני בני זוג רוצים להגן על רכושם הם יכולים לכתוב "צוואה הדדית".
  צוואה הדדית נכתבת בדרך כלל במקביל וכוללת הנחיות הנוגעות לדירה בה מתגוררים בני הזוג, יכולה לכלול הנחיות להעברת הרכב ביניהם או להעברת הכספים הנמצאים בחשבון. במאמר זה נכיר את הסיבה שבעטיה מומלץ לזוגות לכתוב צוואה הדדית.

  מה הוביל להתחלה של הנהגת צוואה הדדית?

  בעבר הרחוק כל אחד מבני הזוג היה רושם את צוואתו בנפרד ללא קשר לצוואה שניסח בן זוגו. ההנחה שעמדה לנגד עיניהם של בני הזוג היא שהילדים היורשים את הנכסים בהם מתגוררים בני הזוג יתירו להורה שנשאר להתגורר בדירה המשותפת עד יום מותו. עם זאת, החלו להגיע מקרים רבים לכותלי בית המשפט בהם הילדים שהוגדרו כיורשים בצוואה היו מפנים את ההורה מהבית על מנת למכור את הנכס ולהתחלק בכספים שהתקבלו מהמכירה או להשתמש בו בעצמם.
  חלוקה של הנכס, גם אם ההורה השורד מקבל את מחצית הסכום עדיין הציבה הורים רבים בקושי כלכלי – שכן בדרך כלל במחצית הסכום של הנכס הקודם לא יכלו לרכוש נכס חדש. בנוסף, כאשר ההורה השורד הוא מבוגר מאד, מרבית הבנקים לא יאפשרו לו לקחת הלוואה או משכנתה על מנת לרכוש נכס נוסף והוא נאלץ לעבור להתגורר בשכירות ולהוציא את הכספים שנותרו מחלוקת ערך הנכס עד הגיעו לבית האבות או עד יציאתו לפנסיה. לפני החלתה של צוואה הדדית, מקרים אלה הובילו פעמים רבות לסיטואציות כואבות בהם הנפטרים שלא ידעו על האפשרות להגן על בני זוגם מבעוד מועד פגעו בזכויותיהם לדירה או לרכוש משותף.

  לכן, בוצע חוק לתיקון חוק הירושה בשנת 2005 שקבע את הדברים הבאים:
  "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד"
  מאותה עת בני זוג יכלו לבצע החלטה משותפת על רצונם להגן על בן הזוג השורד ולקבוע כי הוא יקבל את הזכויות בדירה. אך כיצד ניתן לבצע החלטה משותפת אם הדירה נמכרה מעט לפני מותו של בן הזוג? נעיין בפסק דין שניתן בשנת 1998 ועוסק בנושא זה ונגלה את הכוח של צוואה הדדית למנוע עוגמת נפש. אמנם צוואה הדדית עוד לא הייתה קיימת בגרסתה כיום (לאחר שנת 2005) אך החלטת בית המשפט מעידה על התייחסות לחשיבות שמירת זכויות בן הזוג השורד.

  פ"ד המציג את מצוקת ההורים במקרה שהדירה נמכרה לפני מות בן הזוג

  בשנת 1996 נפטר אדם ללא צוואה בגיל 71 והשאיר אחריו כספים שנותרו ממכירת דירה מספר חודשים קודם לכן. לאותו אדם היו שני ילדים והוא הותיר אחריו אלמנה ששימשה כעקרת בית כל חייה. אחד הילדים ויתר על זכותו לכספים בדירה כל עוד אמו חיה תוך הסכמה כי הכספים שישארו יחולקו שווה בשווה בין שני האחים. האח השני סרב להסכם זה והתעקש על זכותו לקבלת רבע מהכספים שנותרו ממחצית הדירה וכי רבע מהם יועברו לאח השני והאם תישאר עם מחצית הסכום – על פי צו הירושה שניתן לאחר מותו של האב. למרבה הצער לא נכתבה כל צוואה על ידי האב. לא צוואה סטנדרטית ולא צוואה הדדית שעדיין לא הייתה קיימת כפי שציינו לעיל. האם טענה כי לו תעניק לילדיה את מחצית הכספים שנותרו לא תוכל לרכוש דירה בעתיד ושהכספים שנותרו ממכירת הדירה נועדו לרכישת דירה זולה יותר מזו שהייתה בבעלותם של בני הזוג קודם לכן. האם הדגישה כי אינה מקבלת כל פנסיה בשל היותה עקרת בית כל חיה ושהיא מתפרנסת אך ורק מקצבה של הביטוח הלאומי.
  המקרה הגיע לבית המשפט[1] שקבע כי הבן שהגיש את התביעה יקבל סכום זעום המקביל לכ-5% מהסכום שנותר בחשבון הבנק המשותף של הוריו וכי הכספים יישארו בחשבונה של האם לשימושה עד יום מותה. בנוסף, האם החליטה לנסח צוואה בה היא מותירה את שארית הרכוש שיישאר לאחר מותה לבן שבחר שלא לתבוע את זכויותיו.
  לו היו שני ההורים מודעים לאפשרות לכתוב צוואה הדדית היה ניתן למנוע מראש את התביעה של הבן כנגד אמו ולחסוך את עוגמת הנפש והסיכון של האם לאבד את כספי הדירה.

  צוואה הדדית: האם היא חייבת להיות זהה?

  למרות שהשם צוואה הדדית עשוי להטעות, לא מדובר בצוואות שתוכנן חייב להיות זהה. לדוגמה – אחד מבני הזוג יכול לנסח צוואה הדדית ולהנחות כי הוא מעוניין שבן זוגו יקבל את זכות השימוש בדירה ובן הזוג השני יכול לכתוב צוואה הדדית בה יצהיר כי הוא מעביר את הנכס לילדים במקרה שילך לעולמו ראשון. הצוואות עדיין מוגדרות הדדיות משום שהן נכתבות באותו הזמן. בנוסף, צוואה הדדית יכולה להיכתב כמסמך אחד משותף או כשני מסמכים שונים.
  האם תיתכן סיטואציה שבה בן הזוג האחד שכתב צוואה הדדית המבטיחה את זכויותיו בדירה של בן זוגו השני, אינו יודע כי הדירה לא הובטחה לו לאחר מותו של בן הזוג השני? התשובה לכך היא כן. שני בני הזוג אינם חייבים ליידע זה את זה בתוכן צוואתם ולא חייבת להיות תלות בתכנים של צוואה הדדית. נשמרת זכותו של כל אחד מבני הזוג להחליט מה ירצה שיעשה ברכושו לאחר מותו. עם זאת, צריך לזכור, כי אם הנכס רשום במשותף על שם שני בני הזוג ההחלטה תתבצע אך ורק על מחצית חלקו בנכס של בן הזוג הנפטר.

  ביטול צוואה הדדית

  הדרך לבטל צוואה הדדית תלויה בשני בני הזוג. אם אחד מהם רוצה לבטל את צוואתו עליו לשלוח על כך הודעה לבן הזוג השני. כל עוד בן הזוג השני נמצא בחיים ניתן לבטל את הצוואה, אך אם הלך לעולמו ההחלטה שנכתבה בצוואתו של הנפטר היא זו שתכריע.
  מדוע יש משמעות רבה לנושא של ביטול צוואה הדדית? משום שבעת כתיבת הצוואה בני הזוג היו נשואים זה לזה או ידועים בציבור. אך, יתכן וברבות השנים הזוג התגרש והתחתן מחדש עם בני זוג אחרים. במקרה כזה יתכן והדברים שנכתבו בצוואה הדדית שנועדה להגן על זכויות בן הזוג, כבר לא יהיו תקפים.

  צוואה הדדית

  צוואה הדדית: ניתן להשתמש בה גם כדי למנוע מגורי בן זוג חדש

  בנוסף לאמור, ניתן לכתוב צוואה הדדית הכוללת גם החלטה על הזכאים להתגורר בנכס המשותף של בני הזוג. חלק מהנפטרים מעוניינים כי לאחר מותם לא יוכל להתגורר בן זוג חדש בדירה. מטרתם להבטיח כי דירה זו תועבר לילדים. לכן, הם כותבים צוואה הדדית המאפשרת לבן הזוג השורד לגור בדירה כל עוד הוא לבדו.
  במקרים אחרים ניתן גם לשמור על הנכס מפני מכירה עתידית בניסוח צוואה הדדית מתאימה ולדרוש כי תהיה "הערת אזהרה" על הנכס ובן הזוג השורד יוכל להשתמש בדירה אך לא תהיה לו כל זכות למכור אותה.

  לסיכום, צוואה הדדית משמשת על מנת למנוע מצב שבו יורשים עתידיים פוגעים בזכויותיו של בן הזוג להשתמש בנכסים הקיימים. ניתן לנסח צוואה הדדית מקבילה שתוכנה זהה על גבי שני מסכים או מסמך אחד או לבחור לערוך צוואה הדדית בנפרד כאשר כל בן זוג בוחר למי יוריש את רכושו. צוואה הדדית מסוגלת גם למנוע מכירה של הנכס על ידי בן הזוג השורד על מנת להורישו לאחר מותו בעתיד לילדים. ניתן לנסח צוואה הדדית באמצעות עורך דין צוואות המתמחה בדיני צוואות וירושות.

  [1] מורב נ' שטרן,1996 בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב

  התייעצו עם צוות עורכי דין ותיקים ומנוסים בתחום!

  לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו פרטים
  ונחזור אליכם בהקדם

   תחומי עיסוק נוספים:

   ניתן להגיע לפגישת ייעוץ שבה נבחן את המצב הקיים,
   תקבל/י תשובות והסברים לכל השאלות שלך ופתרון או המלצה מה כדאי לעשות.

   לייעוץ ראשוני התקשר/י  עכשיו: 077-3487178

   או מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

    צור קשר דילוג לתוכן