לייעוץ ראשוני התקשרו - משרד: 077-3487178 | נייד: 054-5487178

סמכויותיו של בית המשפט לענייני משפחה

השפיטה בתחום דיני המשפחה בישראל מוטלת על שתי ערכאות שיפוט. הערכאה האחת היא בית הדין הרבני (ועל שאר הערכאות הדתיות, כמו בית הדין השרעי, בית הדין הנוצרי ועוד), האמונה על שיפוט בתחום הגירושין והנישואין. הערכאה השנייה היא בית המשפט לענייני משפחה. במאמר שלהלן, נסביר מהו תפקידו של בית המשפט לענייני משפחה ומהן סמכויותיו.

דיני המשפחה בישראל:

דיני המשפחה כוללים מספר תחומים מגוונים, כמו נישואין וגירושין, חלוקת רכוש בין בני זוג, משמורת ילדים, אימוץ ילדים, פונדקאות, מזונות ילדים, סכסוכים כספיים בין בני משפחה, ירושות וצוואות וסכסוכים הנובעים מכוחן ועוד. בישראל, השפיטה בתחום דיני המשפחה נערכת במקביל ע"י שתי ערכאות שיפוט. הערכאה האחת היא בית הדין הרבני, אשר מוקנית לו סמכות בלעדית לדון בענייני נישואין וגירושין. זאת, מכוח חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, התש"ג-1953. לבית הדין הרבני יש סמכות לדון גם בנושאים הנגזרים מהמונח "נישואין וגירושין", כמו תביעות מזונות, תביעות כתובה, תביעות שלום בית ועוד. בנוסף, לבית הדין הרבני יש סמכות לדון גם בענייני משמורת ילדים וחלוקת רכוש בין בני זוג, אך רק במקרים שבהם תביעת הגירושין כורכת עמה את אותם נושאים. הדין המתואר נוגע גם לערכאות הדתות האחרות שקיימות בישראל. לדוגמא, בתי הדין המוסלמים, הנוצרים והדרוזים, אשר גם להן יש סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין, הנערכים בין בני הדתות הרלוונטיות.

ערכאת השיפוט השנייה היא בית המשפט לענייני משפחה. מוקנית לו סמכות לדון בכל עניין משפחתי, למעט ענייני נישואין וגירושין, שכן זהו תחום שנמצא בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני.

הקמת בית המשפט לענייני משפחה:

למרות חשיבותו הרבה של בית המשפט לענייני משפחה, כבית משפט מיוחד ובעל מומחיות בתחום דיני המשפחה, רק בשנת 1995 הוקם בית משפט זה. זאת, עם חקיקתו של חוק בתי המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק בתי המשפט"). בית המשפט לענייני משפחה הוקם לאור המלצות של וועדה מיוחדת, שמונתה כדי לבחון את תחום דיני המשפחה בישראל. וועדה זו נקראה "וועדת שיינבוים" והמלצותיה היו להקים ערכאת שיפוט מיוחדת, שתעסוק בתחום המשפחה.

כיום, בתי המשפט לענייני משפחה הם עובדה מוגמרת והם נמצאים בכל מחוזות השיפוט בישראל. בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט בדרגתו של בית משפט השלום. שופטיו הם שופטי בית משפט השלום, שיש להם מומחיות ספציפית בתחום המשפחה. שופטי בית המשפט לענייני משפחה מתמנים ע"י הוועדה לבחירת שופטים, שבראשותה עומדת שרת המשפטים.

בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט לכל דבר ועניין. משום שמדובר בערכאה ייחודית בכל הנוגע לסדרי הדין ודיני הראיות, מוקנית לבית משפט זה סמכות לסטות, לעיתים, מדיני הראיות וסדרי הדין, במקרים שבהם מתחייב לעשות זאת, מטעמים של צדק וגילוי האמת. על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.

הדיונים נערכים בבית המשפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות. זאת, מכיוון שתביעות הנדונות בבית משפט זה, הן תביעות הנוגעות לחייהם האישיים של הבאים בשעריו, מה שמצריך שמירה קפדנית על פרטיותם של בעלי הדין. זאת, להבדיל מתביעות פליליות או אזרחיות. עם זאת, תביעות העוסקות בסכסוכי ירושה שלא בתוך המשפחה, לרוב אינן נדונות בדלתיים סגורות.

סמכויותיו של בית המשפט לענייני משפחה:

כאמור, לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לדון בכל מחלוקת משפטית בין בני משפחה, למעט בענייני נישואין וגירושין, שלגביהם יש סמכות ייחודית לבית הדין הרבני. נדגיש, כי המונח "בן משפחה" בהתאם לחוק בתי המשפט, מוגדר בתור: בעל ואישה (לרבות ידועים בציבור), הורים וילדים, נכדים וסבים, הורים וילדים מאומצים, אפוטרופוס וחסויים עליהם הוא אמון, אחים ועוד. כלומר, מחלוקות בין הצדדים המוזכרים, נדונות בבית המשפט לענייני משפחה.

הנושאים לגביהם מוקנית לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לשפוט, הם כדלקמן: תביעות מזונות (במקביל, גם לבית הדין הרבני יש סמכות לדון בענייני מזונות), תביעות לקביעת אבהות, תביעות שעניינן החזרת ילדים חטופים מכוח אמנת האג, תביעות הנוגעות לשינוי שם, תביעות הנוגעות לקביעת גיל, תביעות הנוגעות לירושה או צוואה, תביעות להתרת נישואין, תביעות אימוץ, תביעות רכוש או חלוקת רכוש בין בני זוג, הסכמי פונדקאות, תביעות משמורת ומשמורת משותפת, סכסוכים כספיים בין בני משפחה ועוד.

לסיכום:

בית המשפט לענייני משפחה הוא הערכאה האמונה על השפיטה בתחום דיני המשפחה. ההליכים בבית משפט זה הם הליכים מורכבים, המצריכים ידע משפטי וניסיון. לכן, אם עומד בפניכם הליך משפטי הנדון בבית המשפט לענייני משפחה, אנו ממליצים לפנות לעורך דין מיומן בתחום דיני המשפחה.

Call Now Button
צרו קשר עכשיו

לייעוץ עם עורך דין
התקשרו:

077-3487178
054-5487178

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

משרד עורכי דין חגית הלוי ושות'

חגית הלוי ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן