לייעוץ ראשוני התקשרו - משרד: 077-3487178 | נייד: 054-5487178

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך – מהו, מהן המשמעויות וכיצד עושים זאת?

ככלל, ייפוי כוח הינו מתן הרשאה לאחר, לבצע פעולה משפטית בשם החותם, שהוא מייפה כוחו של צד מיופה הכוח. לרוב, השימוש בייפוי כוח יעשה ביחסים שבין עורך דין ללקוח, במטרה להבטיח ביצוע פעולות משפטיות בשמו של מייפה הכוח, לרבות ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין.

בהתאם לאמור, נבהיר כי קיימים מספר סוגי ייפוי כוח. אחד מהם הוא ייפוי כוח מתמשך, ועל כך נפרט במאמר זה. במסגרת המאמר, נסקור את תתי הנושאים הבאים: בתחילה, נסביר מהו ייפוי כוח מתמשך. אחר כך, נסביר בקצרה על תהליך מימוש וכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, וכן על פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

מהו ייפוי כוח מתמשך:

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בר דעת, אם הוא בגיר מעל גיל 18 המבין את משמעות המסמך והשלכותיו, לקבוע, מי האדם אשר יקבל החלטות בעניינו, כאשר בעתיד, הוא לא יוכל לקבל החלטות שקולות לגבי עצמו.

ככלל, ייפוי כוח מתמשך, לרוב ישמש כאשר האדם עתיד להיות בעל מגבלה רפואית מסוימת, לדוגמא: זקנה (המגיעה כדי מצב "סיעודי"), מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית, מחלות שכחה וכדומה. ייפוי כוח מתמשך ישמש את מיופה הכוח, בהחלטות בעניינים אישיים, שיוגדרו מראש על ידי מייפה הכוח, בעודו בעל כשירות והבנה. יתכן והחלטות אלו יהיו בעניינים רפואיים, בענייני רכוש, לגבי מגורים ותנאי מחייה ועוד. נעיר, כי האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך, היא אפשרות חוקית חדשה, שקבועה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב–1962, בפרק 2 לחוק זה.

בפועל, כל אדם המעוניין לבצע ייפוי כוח מסוג זה, יוכל לעשות כן, בתנאי שבעודו חותם על ייפוי הכוח, הוא בר דעת ומבין את השלכות מעשיו. על מנת להוות ייפוי כוח מתמשך תקין, על ייפוי הכוח לכלול מספר נושאים, שבהם מייפה הכוח, מאפשר למיופה הכוח, לקבל החלטות בעניינם, ולכלול הנחיות בדבר כניסת תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך ופקיעתו (על כל אלו – נפרט בהמשך).

את ייפוי הכוח המתמשך יש לערוך על גבי טפסים ייעודים לכך, ולהחתים עורך דין המוסמך לטיפול בייפוי כוח בדרך הקבועה בחוק. לאחר חתימה על המסמך, יש להפקיד את המסמך במשרדי האפוטרופוס הכללי.

תהליך מימוש וכניסה לתוקף:

כאמור, כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, תעשה כאשר האדם המורה על ייפוי הכוח, אינו מסוגל להבין בעניין המובא בייפוי הכוח. בייפוי הכוח המתמשך נקבעים תנאים והנחיות בדבר מועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף. בעת התרחשותם של אלו בצורה ספציפית, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. במידה ואין תנאים ברורים, הכניסה לתוקף תעשה על ידי חוות דעתם של בני משפחה, חוות דעת רפואיות וכדומה. בעת הכניסה לתוקף, על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי, על כניסת ייפוי הכוח לתוקף. מלבד זאת, עליו ליידע גם את האנשים בקרבת מייפה הכוח הנוגעים בדבר לדוגמא, בני משפחתו של מייפה הכוח.

לאחר ההודעה, האפוטרופוס הכללי ישלח מכתב למיופה הכוח, שבו מאשרים או דוחים את בקשת הכניסה לתוקף. בעת האישור, יחתום האפוטרופוס הכללי על ייפוי הכוח המתמשך, דבר המהווה את כשרותו של המסמך. בכל ההחלטה שתתקבל לאחר מימוש ייפוי הכוח, יציג מיופה הכוח את המסמך לגורמים הרלוונטיים, וזאת בכל קבלת החלטה או עניין הרלוונטיים לאמור במסמך.

פקיעת תוקף:

פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך, תעשה במידה והתרחש אחד מהמקרים הבאים: התממש תנאי שצוין בייפוי הכוח המורה על פקיעתו, במידה ומייפה הכוח נפטר, במידה וחל שיפור במצבו הבריאותי ו/או הקוגנטיבי של מייפה הכוח כך שהצורך בייפוי הכוח מתייתר, במידה והיחסים בין מייפה הכוח למיופה הכוח נותקו בדרך כזו או אחרת (לדוגמא בפקיעת קשר נישואין), במידה ומיופה הכוח מונה בעקבות ידע מקצועי (דוגמת עורך דין) ורישיונו נשלל ועוד. בעת התרחשות אחד מהמצבים המצוינים לעיל, יש להודיע לאפוטרופוס הכללי, על פקיעת ייפוי הכוח המתמשך (בין אם ייפוי הכוח טרם התממש ובין אם נכנס לתוקף).

סיכום:

בכל הנוגע לאישור לביצוע פעולות משפטיות, על ידי אדם אחר, במקומו של אדם מסוים, יש לנקוט זהירות רבה, שכן לרוב מדובר בהחלטות הרות גורל, לדוגמא: תרומת איברים, חלוקת רכוש, מעבר לבית אבות או לאו וכדומה. בייפוי כוח מתמשך, מורה אדם על קבלת אחריותו של אחר, עליו, בעת שהראשון לא יוכל עוד להבין בעניינו. אי לכך, יש חשיבות בבחירת הדמות לה נותנים את הסמכות האמורה, את אופי הסמכות ואת התנאים למימוש. לביצוע ייפוי כוח מתמשך ולהבנת המשמעויות, יש להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה.

עורכי הדין במשרד חגית הלוי ושות' עברו הסמכה והכשרה של עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק:

ייפוי כוח מתמשך חגית הלויייפוי כוח מתמשך בן הלויייפוי כוח מתמשך בן הלוי

Call Now Button
צרו קשר עכשיו

לייעוץ עם עורך דין
התקשרו:

077-3487178
054-5487178

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

משרד עורכי דין חגית הלוי ושות'

חגית הלוי ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן