לייעוץ ראשוני התקשרו - משרד: 077-3487178 | נייד: 054-5487178

העברת זכויות אגב גירושין – מה הדין?

במאמר המובא לפניכם/ן, נעסוק בהליך הגירושין ככלל, ובהעברת הזכויות על מקרקעין, כחלק מתביעת הרכוש. התביעה שתדון בנושא האמור, תיקרא 'העברת זכות במקרקעין אגב הליכי גירושין'. כל זאת נעשה ונכתב עבורכם/ן, קוראים וקוראות. יובהר כבר עתה, כי מאמר זה הינו מאמר תוכן בלבד, ולכן הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין מומחה ומקצועי בתחום דיני המשפחה.

כחלק מהליך הגירושין, על בני הזוג לדון בנושאים הנלווים להליך. אחד הנושאים הנדונים הוא עניין הרכוש המשותף של בני הזוג. לאחר פירוד של השניים, הם יצטרכו להגיע להסדר בדבר הרכוש אשר היה קיים לשניים ושעליו הסתמכו. ככלל, ובמידה ולשניים לא קיים הסכם ממון המסדיר את חלוקת הרכוש בעת פרידה, יופנו השניים לחקיקה הישראלית, המסדירה חלוקת רכוש כמצב של ברירת מחדל, על פי חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"), החל על זוגות שנישאו לאחר 1974. אם נישאו לפני כן, אזי חלה עליהם חזקת השיתוף, ובעיקרה חלוקת הרכוש תעשה שווה בשווה, וזאת בעקבות הכוונה ליצירת חיי שיתוף.

הרכוש שיחולק במסגרת חלוקת הרכוש לאחר גירושין, כולל את כלל רכושם המשותף של בני הזוג. אם נרצה, על פי הגדרת חוק יחסי ממון, מדובר ב"כלל הרכוש המשותף, לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות". כלומר, גם נכסים רוחניים יידונו בחלוקת הרכוש בין בני זוג.

מכאן, הרי שבחלק הבא של המאמר, נתמקד בעיקר באופן חלוקת הרכוש במקרקעין, שכן בני זוג שבנו תא משפחתי יחדיו, לרוב מחזיקים בזכויות שוות בנכס המקרקעין שלהם. בשורות הבאות נעמוד על העברת זכויות אגב גירושין, וכן נסביר את השפעתה על שוק המקרקעין.

עסקאות העברה אגב גירושין במקרקעין:

ככלל, כאשר בני זוג דנים בחלוקת הרכוש ובחלוקת הזכויות בבית המגורים, הם לרוב מגיעים להחלטה כי דירת המגורים תישאר בידי אחד הצדדים. על פניו, נראה כי זו החלטה טובה והגיונית לצדדים, שאף מתקבלת על מנת 'לעדן' את הליך הגירושין והטלטלות המובאות עמו.

אלא שמרבית בני הזוג אינם מבצעים כל פעולה ברשם המקרקעין. פעולה זו יוצרת בעיה בבוא היום, לבן הזוג שהעביר את חלקו בדירה, ורוצה לרכוש כעת דירת מגורים. רשויות מיסוי מקרקעין, גובים כ-8% מס רכישה, בשל היותה של הדירה הנרכשת כ'דירה שניה', וזאת על אף שבן הזוג שהעביר זכויותיו, ולכן אינו בעל זכות בדירה 'הראשונה'. במצב דברים זה, מתעוררות מחלוקות ובעיות שיכלו להיפטר עוד בהתחלה.

סעיף 4א' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, קובע כי העברת זכויות בנכס מקרקעין בהתאם לפסק הדין הניתן 'אגב גירושין' (כלומר, כפועל יוצא של פסק דין לגירושין), אינה מהווה 'עסקת מכר', ובלבד שהעברה נעשית בין בני הזוג, או מבני הזוג לילדיהם. מכאן, שבמקרה זה, העברת הזכות במקרקעין תהיה פטורה ממס שבח.

למעשה, בני זוג אשר מחליטים על העברת זכויות על נכס, מאחד לשני, אינם צריכים לדווח על כך לרשויות המס בתור 'עסקת מכר מקרקעין', אלא עליהם להגיע לטאבו או לרמ"י, עם פסק דין אגב גירושין, ובאמצעותו להודיע על העברת הזכויות. נבהיר כי סעיף 4א', חל גם על בני זוג ידועים בציבור ולא רק על בני זוג נשואים, כך נקבע בפסיקתו של בית המשפט העליון.

מנגד, בני הזוג המתגרשים, יוכלו גם להחליט כי אינם פועלים לפי הסעיף האמור, והם יבצעו את העברת הזכויות ביניהם כ'מכירת מקרקעין' רגילה לכל דבר ועניין. אלא שבמקרה זה, על בני הזוג לדעת כי יוטלו עליהם, על פי החוק, הן מס שבח והן מס רכישה.

לסיכום:

ענייני גירושין וחלוקת רכוש, הם עניינים סבוכים, ולכן אין להסתמך על מאמר תוכן זה כייעוץ משפטי מוסמך, אלא חשוב מאוד להיעזר בעורך דין בתחום המשפחה.

Call Now Button
צרו קשר עכשיו

לייעוץ עם עורך דין
התקשרו:

077-3487178
054-5487178

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

משרד עורכי דין חגית הלוי ושות'

חגית הלוי ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן