לייעוץ ראשוני התקשרו - משרד: 077-3487178 | נייד: 054-5487178

סרבנות גט היא סיטואציה שבמסגרתה גבר נשוי מסרב לסיים את חיי הנישואין שלו על ידי מתן גט, כפי שקובעת ההלכה העברית. כמו כן, הסיטואציה עשויה גם להיות הפוכה, כלומר – כאשר אישה מסרבת לקבל גט מבעלה. הפועל היוצא של סרבנות גט, הוא שאותה סרבנות מביאה לכך שהבעל מונע מאשתו להינשא לאחר, או האישה מונעת מבעלה להינשא לאחרת.

נוסיף כי ההלכה העברית מחייבת שהליך הגירושין יתבצע על ידי מתן הגט מהבעל לאישה, מרצונו החופשי וללא תנאים (וגם להיפך). גט אשר יהיה מוסכם באמצעות תנאי/ם ייחשב כגט מעושה, כלומר גט פסול – לכאורה. במאמר זה נציג תופעה הפוכה מסרבני גט (תופעה שהיא יותר מוכרת), והיא – סרבניות גט. נדון בתופעה זו בעזרת דוגמא עפ"י תיק 514847/9 פלוני נ' פלונית, שנדון בבית הדין הרבני האזורי בחיפה (להלן: "פסק הדין"). התיק עסק בסיטואציה מעניינת, שבמסגרתה המדינה (באמצעות אגף הסיוע המשפטי – שמעניק סיוע למיעוטי יכולת, בהתאם למבחנים כלכליים), החליטה שהיא מסרבת לייצג אישה – סרבנית גט.

מאמר זה מובא לנוחיותכן/ם, קוראים/ות יקרים. אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ על ידי עורך דין לענייני משפחה.

סנקציות שניתן להטיל על סרבני/ות גט:

לבית הדין הרבני ישנה הסמכות להוציא כנגד סרבן/ית גט צו הגבלה ולהטיל עליו סנקציות – סרבן גט לא יוכל לקבל דרכון ישראלי או להאריך את תוקפו, סרבן גט לא יוכל להחזיק או לחדש רישיון נהיגה, סרבן גט יהיה מוגבל מלהיבחר או לשמש במשרה בשירות המדינה, סרבן גט לא יוכל לעסוק במקצוע אשר מוסדר על פי דין או להפעיל עסק שמחויב ברישוי או היתר, סרבן גט לא יוכל לפתוח חשבון בנק או למשוך שיקים וכדומה. כמו כן, בית הדין הרבני יהיה רשאי אף להטיל מאסר בפועל בגין סרבנות גט.

עובדות פסק הדין:

במסגרת ההליך, הוגשה בקשה על ידי ב"כ המשיבה, לשחרורו מייצוג בתיק משפחה. למעשה, הבקשה שהוגשה לא הייתה מנומקת כראוי, אלא כללה בקשה קצרה, לפיה מבקשת המדינה, בכובעה כאגף לסיוע משפטי, להפסיק לייצג את האישה מבלי לציין כי בקשת שחרור הייצוג נובעת בעקבות סירובה של האישה לקבל גט.

בית הדין קיבל את בקשת שחרור מהייצוג, ובהחלטתו כלל בית הדין נימוק רחב לשאלה, האם מדינת ישראל, כאשר היא מעניקה ייצוג משפטי במסגרת האגף לסיוע משפטי, צריכה להעניק ייצוג לסרבני גט, במיוחד סרבנים קשים, כפי שעולה במקרה זה.

כאמור, בית הדין הרבני האזורי פסק כי יש לחדול מלייצג סרבני גט קשים ולהפסיק את תמיכתם בייצוג המשיבה, שכן מדובר בסרבנית גט למעלה מארבע שנים, אשר מעגנת את בעלה תקופה ארוכה מאוד ואינה מסכימה לקבל את הגט.

בית הדין קבע כי "אל לה למערכת הציבורית לתת יד ותמיכה למהלך זה של עיגון הצד השני באופן כה קיצוני, ושלילת חירותו באופן מתמשך ועקבי. מערכת ייצוג ציבורי נועדה להגן ולא לעגן. מערכת ייצוג ציבורי נועדה לתת מענה ותמיכה למי שנזקק לכך כדי להגן על עצמו ועל זכויותיו, ולא כדי לפגוע בזכויותיו החוקיות (זכויות יסוד) או לעגן את הצד האחר באופן כה מחפיר ושיטתי".

כמו כן, יפים גם טיעוניו וטעמיו של בית הדין, אשר סבר כי שמירה על עקרון שוויון בין הצדדים המתדיינים בפניו, ובכלל זה בהליכים משפטיים בתחום המשפחה, לא בהכרח הולמת ואף מתאימה לסרבני גט הפוגעים יום–יום בזכות יסוד של הצד המעוגן לחירותו. כך יפים דבריו של בית הדין, שכוללת אמירה כללית על תופעת סרבנות הגט, והקושי שבמתן ייצוג לאנשים כאלו (ונשים), דווקא על ידי המדינה: "אנו, כחברה וכמדינה, נלחמים כבר זמן רב בתופעת סרבנות גט, וזרועות המדינה השונות מתגייסות למאבק זה. לא יתכן שרק זרוע המדינה של הסיוע המשפטי מטעם משרד המשפטים, היא זו שתגן על סרבני הגט ותפגע באופן ישיר וחמור בנשים עגונות ובגברים מעוגנים".

לסיכום:

חשוב לציין כי נעשים מאמצים למצוא פתרונות אחרים בשביל להתמודד עם סרבנות הגט. כמו כן, בתי הדין הרבניים עושים שימוש זהיר במתן פסקי דין לחיוב בגט או כפיית גט. כדי לדעת כיצד להתמודד עם מצב של סרבנות גט, שכן מדובר בנושא רגיש וסבוך מטבעו, יש להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה. כמו כן, ההחלטה הסתיימה בכך שבית הדין ביקש לקבל את תגובתו הסופית של האגף לסיוע המשפטי. כך כתב: "בנסיבות תיק זה, ככל שתתקבל תגובת הסיוע המשפטי, כי החלטתם להפסקת הסיוע למשיבה נבעה מהעדר סיכוי משפטי, ולא מהפן העקרוני האמור לעיל, בית הדין יתקשה לקבל זאת כמענה סביר למבוקש מעלה. העתק החלטה זו יועבר אף לראש הסיוע המשפטי […] כדי שיפעלו בפן העקרוני, בתוקף אחריותם וסמכותם".

Rate this post

Call Now Button
צרו קשר עכשיו

לייעוץ עם עורך דין
התקשרו:

077-3487178
054-5487178

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

משרד עורכי דין חגית הלוי ושות'

חגית הלוי ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן