דלג לתוכןדלג לפוטר

דיני משפחה - פתיחת הליך

התייעצו עם צוות עורכי דין ותיקים ומנוסים בתחום!

לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם

  מורה נבוכים להליכים בבית המשפט לענייני משפחה:

  כל מה שרציתם לדעת על הליך גירושין: לאן פונים, מה צריך לעשות, כיצד מתחילים הליך לגירושין ועוד; מהם סדרי הדין בהליך גירושין; מהם המועדים להגשת כתבי הגנה; היכן יש להגיש תביעה למזונות, תביעה לחלוקת רכוש, משמורת על ילדים ועוד.

  סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה מתפרשת על פני כל הדברים הנוגעים לסכסוך במשפחה: מסכסוך עסקי בין אחים שותפים לעסק, דרך ענייני אבהות ואמהות, ענייני עיזבונות וירושה, ועד לעניינים הקשורים בגירושין, כגון: הסדרי ראייה, מזונות , חלוקת רכוש ועוד.

  על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים, הסמכות הייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין (קרי, הנישואין והגירושין עצמם), מוקנית לבית הדין הרבני, ולכן בית המשפט לענייני משפחה לא יכול להחליט על גירושין, גט, שלום בית וכו´ – הנמצאים בסמכותו הייחודית של בית הדין כאמור. בכל הנוגע למשמורת על הילדים, מזונות אישה וחלוקת הרכוש, קיימת סמכות מקבילה בין בית המשפט למשפחה ובית הדין הרבני.

  כיצד פותחים הליך בבית משפט לענייני משפחה?

  כאמור, לא ניתן לפתוח תביעה לגירושין בבית משפט למשפחה. בבית המשפט למשפחה ניתן להגיש כתב תביעה נפרד, בו מתבקשת הכרעת בית המשפט בעניינים הקשורים לגירושין.

  כמובן, כי חשוב מאוד לפנות ולהיוועץ בעורך דין המומחה בתחום זה של דיני משפחה, על מנת שהלה ינסח את התביעה המתאימה וייצרף אליה את כל הנספחים הרלוונטיים וכו´. במסגרת הגשת התביעה, יש צורך להגיש גם תצהירים – אשר ממילא נדרשת חתימת עורך דין עליהם. את התביעה יש להגיש לאחר מכן בבית הדין או בבית המשפט, על פי כללי הסמכות המקומית.

  במסגרת התביעה, חשוב לפרט את הרקע שהוביל אל הגירושין ולהעלות את כל דרישותיכם ועמדתכם בקשר לתביעה המוגשת. באם אתם תובעים מזונות, יש לצרף טופס הנקרא: טופס הרצאת פרטים ותלושי משכורת מהשנה האחרונה. לחלופין, ניתן להגיש אישור של רואה חשבון על כל ההכנסות שלכם ואסמכתאות לביסוס סכום המזונות שהנכם תובעים.

  במידת הצורך – אם למשל יש חשש כי אחד מבני הזוג יברח לחו"ל – ניתן לבקש גם צווים זמניים במסגרת התביעה, כגון צו עיכוב יציאה, צווי מניעה, עיקול וכל צו אחר הנדרש ובסמכות בתי המשפט.

  התביעה צריכה להיות מוגשת אצל מזכירות בית המשפט למשפחה או בית הדין. כדי שתתקבל לרישום, עליכם לצרף אישור על תשלום האגרה ותנאי נוסף הוא התחייבות אישית לבצע מסירה של כתב התביעה לבן הזוג, באופן אישי או באמצעות שליח – ולהצטייד באישור על המסירה.

  מה לעשות אם קיבלתם כתב תביעה על ידי שליח?

  חשוב להבין כי מרגע שקיבלתם את כתב התביעה, מתחילים לספור זמנים. ראשית, עליכם להגיש כתב הגנה. את כתב ההגנה בתביעת מזונות בלבד יש להגיש בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה. בתביעות האחרות ניתן להגיש כתב הגנה תוך 30 יום.

  זהו כל הזמן שיש לרשותכם כדי להכין את התשובה לכלל התביעות במסגרת כתב ההכנה שלכם. יש להגיש כתב הגנה בנפרד עבור כל תביעה שהוגשה נגדכם, ובו עליכם לציין את כל המידע הרלוונטי ולצרף אליהם את כל המסמכים הרלוונטיים שיעזרו לשכנע את בית המשפט בצדקתכם. צרפו כמה שיותר מסמכים כדי לחזק את הסתברות הטענות שלכם.

  אם לא תגישו את כתב ההגנה במועד, אתם מסתכנים בכך שבית המשפט לא ייתן לכם אישור להגיש אותו באיחור. במקרה כזה, רשאי בית המשפט להחליט על בסיס כתב התביעה בלבד! מבלי להתחשב בטענותיכם.

  יופי! הגשנו כתב הגנה. עכשיו מה?

  לתובע יש זכות להגיש כתב תשובה ככל שבכתב ההגנה היו טענות ונושאים אשר לא הועלו בכתב התביעה. לאחר הגשת כתבי התשובה, ייקבע מועד לישיבת קדם משפט, שתכליתה לבדוק ולהגדיר את המחלוקת בין הצדדים (כלומר, במה צריך בית המשפט להכריע ובמה לא) וגם לבדוק אפשרות להפנות את ההליך להכרעה בהליך אלטרנטיבי (כגון גישור או בוררות).

  בתקופה זאת, אם עוד לא התחלתם כבר לדבר, זה הזמן למשא ומתן כדי לגבש הסכם גירושין. אם תביאו את ההסכם לבית המשפט בדיון הראשון או אפילו לפני כן, ככל שהוא עומד בתנאי החוק ותקנת הציבור, הוא יאושר וכך יקבל תוקף כפסק דין. בזה יסתיים ההליך המשפטי. ככל שלא תצליחו להגיע להסכם, יימשך ההליך המשפטי.

  על פעולת מערכות המשפט

  הקפידו על כמה כללים בסיסיים:

  הליכים משפטיים מטבעם הם מורכבים ודורשים לא מעט ידע משפטי וניסיון . לכן, לא מומלץ לנהל הליך משפטי ללא ייעוץ משפטי או ליווי מלא של עורך דין. ניסיון לפעול ללא עורך דין עלול להוביל לכישלון ההליך.

  כל פנייה לבית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה תיעשה רק על ידי בקשה מתאימה בכתב.  כל החלטה שניתנת על ידי בית הדין או בית המשפט ניתנת לשינוי רק באמצעות בקשת רשות ערעור, או כתב ערעור (זה משתנה בהתאם לסוג ההחלטה והבקשה) שיש להגיש לערכאה המוסמכת.

  בשלב הראשון יבדקו בית הדין או בתי המשפט את מרחב המחלוקת בין הצדדים. עוד תכרענה הערכאות בבקשות לצווים זמניים לתקופת ההליך. לבסוף, תעודדנה הערכאות את הצדדים להגיע להסכם שייתר את הדיון.  אם לא הושג הסכם עד תום שלב זה, ייקבע מועד להוכחות – כלומר מועד בו יציגו הצדדים את ראיותיהם ולאחריו יינתן פסק דין.

  אורכו של ההליך המשפטי יכול לארוך החל במספר חודשים בודדים ועד למספר שנים – הכל בהתאם להתנהלות הצדדים (הגשת בקשות רבות למשל, בקשות דחייה רבות ועוד) ובכפוף למורכבות התיק ומספר הנושאים שיש לדון בהם.

  מהן ישיבות הוכחות?

  עיקר הדיון מוקדש לישיבות ההוכחה. בישיבות אלה מציגים הצדדים את כל הראיות התומכות בתביעתם. כדי לחסוך בזמן, מגישים הצדדים בתחילה תצהירי עדות ראשית – של עדותם שלהם וכל עד אחר שבכוונתם להביא לבית המשפט – שהם תצהירים אשר מכילים את כל העובדות שהם מסתמכים עליהם בעדותם. בנוסף, ניתן לזמן לעדות גם עדים מבלי שיהיה צורך בהגשת תצהיר על עדותם ועדים לצורך הצגת מסמכים.

  במהלך ישיבות ההוכחות ייחקרו העדים: אם הוגש תצהיר עדות ראשית, ייחקרו בחקירה נגדית על ידי הצד שכנגד, ובחקירה חוזרת ככל שיהיה בכך צורך; אם לא, הוגש תצהיר עדות ראשית, תתווסף לפני החקירה הנגדית חקירה ראשית מטעם בעל הדין שהזמין את העד. כך נמשך ההליך עד שמובאים בפני בית המשפט כל העדים. שלב זה עלול לארוך זמן רב על פני ישיבות רבות.

  מה קורה לאחר סיום שלב ההוכחות?

  בתום שלב ההוכחות ייקבע בית המשפט את המועד שעד אליו יגישו הצדדים את סיכומיהם בכתב. בסיכומים עליכם לפרט כיצד "מילאתם אחר הבטחתכם", כלומר כיצד ביססתם את כל טענותיכם באמצעות העדים. לסיכומים יש לצרף את הכל האסמכתאות לטענותיכם.  לאחר שהוגשו סיכומי הצדדים, יינתן פסק הדין על ידי הערכאה שפינתם אליה.

  האמור בכתבה איננו תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בתור שכזה.

  תחומי עיסוק נוספים:

  התייעצו עם צוות עורכי דין ותיקים ומנוסים בתחום!

  לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו פרטים
  ונחזור אליכם בהקדם

   ניתן להגיע לפגישת ייעוץ שבה נבחן את המצב הקיים,
   תקבל/י תשובות והסברים לכל השאלות שלך ופתרון או המלצה מה כדאי לעשות.

   לייעוץ ראשוני התקשר/י  עכשיו: 077-3487178

   או מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

    צור קשר דילוג לתוכן