לייעוץ ראשוני התקשרו - משרד: 077-3487178 | נייד: 054-5487178

אימות חתימה ע"י עורך דין

שירותי אימות חתימה והכנת תצהיר חתום על ידי עורך דין. זמינות גבוהה באזור המרכז. מחירים מעולים. יחס מדהים.

עלות אימות חתימה: 200 ש״ח (כולל מע״מ).

התקשרו עכשיו: 054-5487178 (עו״ד רון הלוי)

אימות חתימה על ידי עורך דין:

עורך דין נתפס על ידי המחוקק בתור נציג החוק, ובהתאם – בתור "קצין בית המשפט". כפועל יוצא, ויש אף לומר – "בין היתר", ניתנה לעורכי הדין, הסמכות לערוך ולאמת "תצהירים". מדובר בסמכות רגישה ומשמעותית. הסיבה לכך, היא כי במסגרת אימות התצהיר, משמש עורך הדין כגושפנקא לדברים המועלים על הכתב וככזה שמוודא כי התצהיר מהווה שבועה, וכי המצהיר, מבין שדבריו הכתובים בתצהיר, הם אמת, ובמידה והם אינם אמת, המצהיר מבין כי הוא עשוי לעמוד לדין בגין מתן עדות שאינה אמת. במילים אחרות – תצהיר בעצם מהווה אימות לגרסה עובדתית של אדם, בין אם במסגרת הליך משפטי ובין אם במסגרת הליך מנהלי. תצהיר, מסתיים בכך שהאדם המצהיר, מתחייב כי דבריו הם אמת, ואם דבריו יתגלו כלא אמת, הרי שאז, אותו אדם מבין את המשמעות החוקית–פלילית של כך.

במאמר שלפניכם/ן נסקור: מהו תצהיר לפי פקודת הראיות? מדוע צריך לאמת תצהיר? מהו ייפוי כוח? איך מאמתים תצהיר בחו"ל? מהן העלויות של אימות תצהיר?

על כל השאלות נענה במאמר המובא לפניכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין.

מהו תצהיר?

תצהיר, הוא בעצם "עדות בשבועה". אומנם אין חובה להישבע במשפט הישראלי, אך יש חובה להצהיר אמת ולהעיד אמת. בעת עדות בבית המשפט, אדם מוזהר כי עליו לומר את האמת, כי אחרת – אי אמירת אמת, עשויה לגרור הליך פלילי ועונשים שקבועים בדין הפלילי.

בהתאם, תצהיר הוא בעצם עדות או מסירה של גרסה מסוימת. לדוגמא – ברוב המקרים, בהליכים אזרחיים, אנשים לא מעידים בעל פה, אלא מוסרים את גרסתם בכתב. את אותה גרסה, הם מציגים באמצעות "תצהיר". התצהיר הוא הגרסה שלהם בכתב, והוא נחתם בכך שהם מתחייבים שהם מוסרים אמת. כדי שהתצהיר יהיה מאומת וחתום כדין, בהתאם לדרישת הדין הישראלי, עליו להיות חתום על ידי עורך דין, וזאת למרות שהדין מתיר גם לשופט, או ראש עיר, או דיין בבית דין דתי, להחתים אדם.

לרוב, משתמשים בתצהירים לצורך מסירת גרסה בהליכים משפטיים, אך גם במסגרת בקשות ביניים. נהוג הדבר, בעיקר בהליכים בתחום דיני המשפחה, ואז – בכל בקשת ביניים, יש חובה לצרף תצהיר של המבקש, שבמסגרתו הוא מצהיר כי האמור בתצהירו הוא אמת.

משמעותו של תצהיר לפי דיני הראיות:

בעת אימות חתימה של תצהיר, עורך הדין נדרש לזהות את המצהיר החותם בפניו, כדי שלא יקרה מצב שמדובר בזהות בדויה. בעת אימות חתימה, עורך הדין יקרא בפני המצהיר את התצהיר בקול רם ובשפה שתהיה מובנת לו. אי לכך, חשוב לוודא כי המצהיר הבין את הכתוב ומודע למה שהוא חותם. תצהיר נדרש להיות בהתאם להוראות פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971 (להלן: הפקודה"). פקודת הראיות, מגדירה כיצד תצהיר אמור להיראות, מבחינת התוכן הסופי, כלומר – כיצד תצהיר צריך להיחתם, וזהו הנוסח אשר קבוע בסעיף 15(א) לפקודה: "מקום שמותר לאדם על-פי דין, או שנדרש אדם, להוכיח דבר על-ידי תצהיר בכתב, בשבועה או בהן צדק, יהיה תצהירו בכתב ראיה כשרה, אם הוזהר המצהיר כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן".

נשוב ונזכיר, כי בסעיף 15 לפקודה, קבועים גם הגורמים שרשאים לאמת תצהירים, אך במקביל נעיר כי עיקר התצהירים כיום, מאומתים על ידי עורכי דין, שכן זו הפרקטיקה המקובלת.

הגבלות שחשוב לשים אליהן לב בעת עריכת תצהיר:

חתימת עורך דין על תצהיר, מחייבת באחריות גם את עורך הדין. עורך דין מחויב להזהיר את המצהיר, כי המסמך שעליו הוא חותם, מהווה את גרסתו וכי הוא מבין את המשמעות הפלילית של מסירת תצהיר שהוא איננו "אמת". עוד נעיר ונזכיר, כי חל איסור על עורך דין, לאמת חתימה בפקס, גם אם הפקס יהיה חתום בידי המצהיר, וכמובן שאין לערוך אימות חתימה באמצעות מצלמות אינטרנט כאלה ואחרות. אימות של חתימה על ידי עורך דין, צריך להיות פרונטלי בלבד. עורכי דין שעורכים תצהירים מבלי לאמת אותם כדין, מסתכנים בביצוע עבירה אתית, ולעיתים גם בעבירה פלילית, במידה והם יודעים על כך שהתצהיר לא נערך על ידי המצהיר, או שמא התצהיר מזויף. כך גם לגבי אדם שמצהיר, שחשוף כאמור לביצוע עבירה פלילית, במקרה של זיוף, או מסירת מידע שקרי בתצהיר.

מה ההבדל בין ייפוי כוח לתצהיר?

ייפוי כוח, הוא מסמך שבמסגרתו אדם מקנה לאדם אחר, לרבות עורך דין – את הזכות לייצג אותו. בניגוד לתצהיר, ייפוי כוח לא מהווה תצהיר, ולמעשה – ייפוי כוח שנמסר לעורך דין, לא מחייב בחתימה פורמאלית, בהתאם לכללי האתיקה של עורכי הדין (שונה הדבר, במסגרת ייפוי כוח שנחתם במדינה זרה, ועל כך בחלק הבא).

באשר לייפוי כוח, מותר לעורך דין לקבל ייפוי כוח גם לא בצורה פרונטלית, אך היתר זה, תלוי במספר גורמים, שנקבעו בעבר על ידי וועדת האתיקה הארצית של עורכי הדין בישראל. כך נכתב אז: "עורך דין הפועל בשם הלקוח, או מגיש ייפוי כוח חייב להיות משוכנע בקיומם של שלושה תנאים מצטברים: (א) קיומו וזהותו של הלקוח (ב) קיומה של שליחות, בין בכתב ובין בעל פה (ג) הפעולה שהוא מבצע נכללת בייפוי הכוח האמור". דהיינו, ייפוי כוח שניתן בישראל, ואשר חתימת הלקוח אושרה על ידי עורך הדין, אינו מחייב אישור אחר, ולא בהכרח מחייב אימות חתימה על ייפוי הכוח. כמובן שהדבר הוא רצוי, אך לא מחייב, להבדיל מתצהיר כמשמעותו בפקודת הראיות, כפי שהסברנו לעיל.

כיצד מאמתים תצהיר בחו"ל?

בכל הנוגע לתצהירים ולייפויי כוח, הדין שונה כאשר אנו עוסקים במסמכים שנערכו במדינה זרה. נסביר את הסיטואציה: כאשר עורך דין רוצה להחתים לקוח על ייפוי כוח, אך מדובר בלקוח שחי במדינה זרה, או כאשר יש צורך להחתים על תצהיר אדם שנמצא במדינה זרה, הרי שאז הכללים שונים במעט. במקרה כזה, פקודת הראיות מחייבת אימות קונסולרי או אימות של נוטריון ציבורי במדינה שבה נמצא המצהיר או החותם על ייפוי הכוח. הדין האמור, קבוע בפקודת הראיות, בסעיף 30.

כמה עולה אימות חתימה אצל עורך דין?

יש להבדיל בין סיטואציות של אימות תצהיר פשוט, כאשר הצורך הוא רק באישור של עורך הדין על התצהיר, לבין סיטואציות מורכבות, שבהן נדרשים אימות חתימה, הסבר מקיף על התצהיר וגם על עריכת התצהיר. במקרה האחרון, העלות לרוב תיגזר מהטיפול בתיק. במקרה הראשון, העלות תהיה מאות שקלים בודדים, שכן אז, כל מה שנדרש מעורך הדין, הוא רק חתימת אימות על התצהיר ולא מעבר. מכאן, שעלות אימות חתימה על תצהיר בפני עורך הדין, תלויה בסוג התצהיר שעליו חותמים.

כמו כן, לעיתים יש צורך באימות מספר תצהירים (לדוגמא – במסגרת פנייה למכרז מסוים, או בקבלת זכאויות מהבנק או מרשות ממשלתית). במקרים כאלו, עלות התצהיר תהיה גבוהה יותר, וגם תיגזר מכל תצהיר ואימות בנפרד.

לסיכום:

התצהיר הוא מסמך אשר משמש לצורך הוכחת עובדות במסגרת הליכים משפטיים או מעין שיפוטיים וככזה, השימוש בו מחייב הקפדה על הדרישות הפורמאליות הקבועות בדיני הראיות שחלות במשפט האזרחי–הישראלי. במילים אחרות – תצהיר בעצם מהווה אימות עובדתי, של טענותיכם/ן, בין אם במסגרת עדות, ובין אם במסגרת סעד אחר שאותו אתם/ן מבקשים/ות מבית משפט, או לעיתים גם מרשות מנהלית. אם הנכם/ן מעוניינים/ות לדעת פרטים נוספים על אימות חתימה וייפוי כוח, אתם/ן מוזמנים/ות להיוועץ עם איש מקצוע, עורך דין המומחה בתחום.

שירותי אימות חתימה והכנת תצהיר חתום על ידי עורך דין. זמינות גבוהה באזור המרכז. מחירים מעולים. יחס מדהים.

עלות אימות חתימה: 200 ש״ח (כולל מע״מ).

התקשרו עכשיו: 054-5487178 (עו״ד רון הלוי)

תגיות: אימות חתימה, תצהיר עורך דין, אימות חתימה עורך דין, אימות חתימה עורך דין מחיר, אימות תצהיר
Call Now Button
צרו קשר עכשיו

לייעוץ עם עורך דין
התקשרו:

077-3487178
054-5487178

או צרו איתנו קשר באמצעות הטופס

משרד עורכי דין חגית הלוי ושות'

חגית הלוי ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן